Reconstruction of ČSOB Branch in Kutná Hora - technical supervision of investor

15.1.2018

Lenka Tučková

We perform technical supervision of the investor in the reconstruction of the ČSOB branch in Kutná Hora, V Mišpulkách Street.