Novinky

MČ Praha 11 - Michnova, Podjavorinské, U Modré školy - dětské dopravní hřiště - TDI a BOZP

 11.7.2018

Výkon technického dozoru investora na stavbě a činnost koordinátora BOZP pro akci „Michnova, Podjavorinské, U Modré školy – dětské dopravní hřiště, plochy pro volnočasové aktivity, Praha 11“ 

MČ Praha 15 - Nová parkovací stání na území MČ Praha 15 - PD

 9.7.2018

Zhotovení prováděcí studie, projektové dokumentace k územnímu řízení („DUR„) a dokumentace ke stavebnímu povolení („DSP„) včetně všech potřebných průzkumů a studií a prováděcí projektové dokumentace, dokumentace pro výběr zhotovitele a…

Město Roztoky - Cyklostezka - PD

 2.7.2018

Zpracování projektové dokumentace pro akci „Cyklostezka v Roztokách“.

Pražská plynárenská - Stavební úpravy administrativní budovy č. 36 a 37 - TDI a BOZP

 29.6.2018

Výkon funkce technického dozoru investora a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na akci „Stavební úpravy administrativní budovy č. 36 a 37 v areálu PP, a.s. v Michli “

Česká pošta - zvětšení pracovní plochy kolejové vlečky - PD

 26.6.2018

Zpracování projektové dokumentace na provedení stavebních úprav kolejové haly. Jedná se o zpracování projektové dokumentace pro územní řízení, zajištění vydání územního povolení (inženýrská činnost pro územní řízení), stavební řízení, zajištění…

ZOO Praha - Expozice australské fauny - TDI

 29.5.2018

Zahajujeme činnost technického dozoru stavebníka při realizaci stavby "Expozice australské fauny" v pražské ZOO. 

Domov Sulická - Paliativní péče pro osoby s mentálním postižením - TDI a BOZP

 24.5.2018

Zajištění technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP nad prováděním stavby "Nástavba stávajícího objektu a stavební úpravy – zřízení oddělení paliativní péče v DOZP Sulická“ 

Gymnázium Botičská - Novostavba venkovní učebny a objektu zázemí pro tělovýchovu - PD + AD

 24.4.2018

Realizace inženýrské činnosti - projekčních prací k akci: „Novostavba venkovní učebny a objektu zázemí pro tělovýchovu“ pro Gymnázium, Praha 2, Botičská 1.

Město Slaný - Stavební úpravy soc. bytů - TDS a BOZP

 13.4.2018

Provádíme technický dozor stavebníka a koordinátora BOZP při akci „Stavební úpravy-sociální byty Slaný, Wilsonova 560, Soukenická 58, Masnokrámská 85".

MČ Praha Ďáblice - oprava chodníku u školky - PD

 11.4.2018

Pro Městskou část Praha Ďáblice provádíme projekční práce na akci "Oprava chodníku u školky".