Novinky

Výkon technického dozoru stavebníka při realizaci stavby – Kolín osobní nádraží

 16.8.2018

Vyhráli jsme veřejnou zakázku na výkon technického dozoru stavebníka při realizaci stavby – Kolín ON pro SŽDC.

Nádraží Hořovice, Nelahozeves, Čelákovice - zpracování plánů BOZP

 10.8.2018

Zprácováváme plány BOZP pro Správu železniční dopravní cesty na opravu nádraží Hořovice, Nelahozeves a Čelákovice.   

Parkovací dům Brandlova, Praha 11 a výkon autorského dozoru díla při realizaci stavby

 7.8.2018

Předmětem je vypracování projektové dokumentace pro územní řízení, stavební povolení a následnou realizaci stavby. Součástí projektové dokumentace bude výkaz výměr, kontrolní položkový rozpočet a slepý položkový rozpočet pro výběrové řízení dle…

Vila Bezovka - Sanace pavlačí a balkonů, 2. etapa – TDI

 6.8.2018

Dnešním dnem zahajujeme činnost technického dozoru  investora v Praze 3 - Žižkov při provádění oprav balkonů a pavlačí vč. podhledů a svítidel na bytovém domě Vila Bezovka.

Technický dozor a koordinátor BOZP v Čelákovicích při zateplení bytových domů

 3.8.2018

Rada města Čelákovic schválila uzavření příkazní smlouvy mezi městem Čelákovice a naší společností na činnost technického dozoru stavebníka a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi při realizaci Zateplení bytových domů č.p…

SŽDC - oprava nádraží v Kralupech nad Vltavou - BOZP

 1.8.2018

Výkon koordinátora BOZP pro stavbu Kralupy nad Vltavou pro Správu železniční dopravní cesty.  Nachází se zde výpravní budova, ve které bude ve 3. NP měněna dispozice a budou vyměněna topná tělesa. Dále proběhne výměna stoupaček vodovodu a…

Zhotovení PD na akci Dodatečné svislé hydroizolace objektu úřadu Ocelíkova 672, Praha 11

 26.7.2018

Budeme vypracovávat projektovou dokumentaci na akci "Dodatečné svislé hydroizolace objektu úřadu Ocelíkova 672, Praha 11 – včetně spojovací chodby mezi pavilony A – E“.

Michnova, Podjavorinské, U Modré školy - dětské dopravní hřiště - TDI a BOZP

 11.7.2018

Výkon technického dozoru investora na stavbě a činnost koordinátora BOZP pro akci „Michnova, Podjavorinské, U Modré školy – dětské dopravní hřiště, plochy pro volnočasové aktivity, Praha 11“ 

MČ Praha 15 - Nová parkovací stání na území MČ Praha 15 - PD

 9.7.2018

Zhotovení prováděcí studie, projektové dokumentace k územnímu řízení („DUR„) a dokumentace ke stavebnímu povolení („DSP„) včetně všech potřebných průzkumů a studií a prováděcí projektové dokumentace, dokumentace pro výběr zhotovitele a…

Město Roztoky - Cyklostezka - PD

 2.7.2018

Zpracování projektové dokumentace pro akci „Cyklostezka v Roztokách“.