Novinky

Revitalizace části areálu bývalého pivovaru Eggenberg

 12.11.2018

Pro společnost Český Krumlov a.s. zajišťujeme činnost technického dozoru investora při realizaci stavby v rámci projektu Revitalizace části areálu bývalého pivovaru Eggenberg v Českém Krumlově. 

HASIČSKÁ ZBROJNICE BOHÚŇOVA 1341/3, PRAHA 11

 9.11.2018

Výkon technického dozoru investora na stavbě a činnost koordinátora BOZP pro rekonstrukci objektu Hasičská zbrojnice

Oprava nádraží pro SŽDC

 25.10.2018

Pokračujeme v zajišťování výkonu činnosti koordinátora BOZP na nádražích Hořovice, Karlštejn, Nižbor, Nelahozeves a Čelákovice.  V nejbližších dnech budou začínat akce související s opravou nádraží Slaný, Uhlířské Janovice a Dejvice. …

Revitalizace vnitrobloku Stříbrského, Cyprichova, Sulanského

 8.10.2018

Začátkem října jsme zahájili činnost technického dozoru investora a koordinátora BOZP při realizaci zakázky Revitalizace vnitrobloku Stříbrského, Cyprichova, Sulanského. 

Akademie múzických umění v Praze

 8.10.2018

Vyhráli jsme soutěž o veřejnou zakázku, kde předmětem akce bude zajištění odborné technické pomoci a pravidelného technického dozoru investora na stavbě. 

Dům Seniorů Bohnice

 8.10.2018

Vyhráli jsme soutěž o zakázku, kde předmětem plnění našich prací bude zajištění všech nezbytných a obvyklých investorských služeb a inženýrské činnosti na stavbě Dům seniorů Bohnice.  

Výkon technického dozoru stavebníka při realizaci stavby – Kolín osobní nádraží

 16.8.2018

Vyhráli jsme veřejnou zakázku na výkon technického dozoru stavebníka při realizaci stavby – Kolín ON pro SŽDC.

Nádraží Hořovice, Nelahozeves, Čelákovice - zpracování plánů BOZP

 10.8.2018

Zprácováváme plány BOZP pro Správu železniční dopravní cesty na opravu nádraží Hořovice, Nelahozeves a Čelákovice.   

Parkovací dům Brandlova, Praha 11 a výkon autorského dozoru díla při realizaci stavby

 7.8.2018

Předmětem je vypracování projektové dokumentace pro územní řízení, stavební povolení a následnou realizaci stavby. Součástí projektové dokumentace bude výkaz výměr, kontrolní položkový rozpočet a slepý položkový rozpočet pro výběrové řízení dle…

Vila Bezovka - Sanace pavlačí a balkonů, 2. etapa – TDI

 6.8.2018

Dnešním dnem zahajujeme činnost technického dozoru  investora v Praze 3 - Žižkov při provádění oprav balkonů a pavlačí vč. podhledů a svítidel na bytovém domě Vila Bezovka.