Novinky

Město Slaný - Stavební úpravy soc. bytů - TDS a BOZP

 13.4.2018

Provádíme technický dozor stavebníka a koordinátora BOZP při akci „Stavební úpravy-sociální byty Slaný, Wilsonova 560, Soukenická 58, Masnokrámská 85".

MČ Praha Ďáblice - oprava chodníku u školky - PD

 11.4.2018

Pro Městskou část Praha Ďáblice provádíme projekční práce na akci "Oprava chodníku u školky".

Výběrové řízení na nákup recyklačního systému pro recyklaci použitého abraziva

 16.3.2018

Provádíme administraci veřejné zakázky dle Pravidel pro výběr dodavatelů OPPIK na pořízení inovativní recyklační linky pro zpracování průmyslových odpadů.

Praha 11 - Regenerace objektů Hviezdoslavova - TDI

 14.3.2018

Provádíme technický dozor investora na akci „Regenerace objektů Hviezdoslavova č. p. 519 a 520, Praha 11".

Město Kolín - Rekonstrukce kanalizačních stok v ul. Táboritská, Prokopa Velikého a Jateční, Kolín - PD

 12.3.2018

Zpracováváme projektovou dokumentaci na akci: Rekonstrukce kanalizačních stok v ul. Táboritská, Prokopa Velikého a Jateční, Kolín 

Gymnázium Třeboň - Půdní vestavba pro realizaci chemického areálu a jazykových učeben - TDI

 8.3.2018

TDI v rámci realizace stavby Půdní vestavba pro realizaci chemického areálu a jazykových učeben Gymnázia Třeboň.

Povodí Vltavy - VD Orlík, zabezpečení VD před účinky velkých vod - BOZP

 22.2.2018

Výkon koordinátora BOZP ve fázi přípravy stavby

Město Slaný – Rekonstrukce místní komunikace v obci Dolín – PD

 19.2.2018

Předmětem plnění je zpracování projektové dokumentace pro územní řízení, stavební povolení, výběr zhotovitele a realizaci stavby: „Dolín, rekonstrukce místní komunikace v jižní části obce“ 

BD Žalanského 38, Praha 6 - BOZP

 7.2.2018

Zajištění funkce koordinátora BOZP na stavbě „Bytový dům Žalanského, Praha 6, Řepy, parc. č. 38. Zakázka bude trvat do 31.5.2019.

BOZP při stavebních úpravách objektu Pražské plynárny

 23.1.2018

Od března nás čeká provádění kontrol bezpečnosti a ochrany zdraví při práci při stavebních úpravách v objektu Pražské plynárenské, a.s.