Novinky

Povodí Vltavy - VD Orlík, zabezpečení VD před účinky velkých vod - BOZP

 22.2.2018

Výkon koordinátora BOZP ve fázi přípravy stavby

Město Slaný – Rekonstrukce místní komunikace v obci Dolín – PD

 19.2.2018

Předmětem plnění je zpracování projektové dokumentace pro územní řízení, stavební povolení, výběr zhotovitele a realizaci stavby: „Dolín, rekonstrukce místní komunikace v jižní části obce“ 

BD Žalanského 38, Praha 6 - BOZP

 7.2.2018

Zajištění funkce koordinátora BOZP na stavbě „Bytový dům Žalanského, Praha 6, Řepy, parc. č. 38. Zakázka bude trvat do 31.5.2019.

BOZP při stavebních úpravách objektu Pražské plynárny

 23.1.2018

Od března nás čeká provádění kontrol bezpečnosti a ochrany zdraví při práci při stavebních úpravách v objektu Pražské plynárenské, a.s.

Rekonstrukce pobočky ČSOB v Kutné Hoře - TDI

 15.1.2018

Provádíme technický dozor investora při rekonstrukci pobočky ČSOB v Kutné Hoře, v ul. V Mišpulkách.

Rekonstrukce kanalizační stoky v Kolíně v ul. K Raškovci - PD

 11.1.2018

Realizujeme projektovou dokumentaci na rekonstrukci části kanalizační stoky CHVI a rekonstrukci povrchu místní komunikace v ulici K Raškovci v Kolíně V, na pozemku parc.č. 2841, 2844/5, 2844/2, 703/7 v k. ú. a obci Kolín, dle zákona č. 1254/2001 Sb.…

Rekonstrukce pobočky ČSOB v Berouně - TDI

 3.1.2018

Provádíme technický dozor v Berouně při rekonstrukci pobočky ČSOB na Husově náměstí.

SVJ Přecechtělova - Rekonstrukce bytových jader – TDI

 27.11.2017

Pro Společenství vlastníků jednotek Velká Ohrada budeme provádět technický dozor při rekonstrukci bytových jader.

AMU - Generální rekonstrukce ubytovacích prostor objektu Tržiště 18 - TDI a BOZP

 24.11.2017

Zajištění výkonu technického dozoru  a koordinátora BOZP na akci "Rekonstrukce části vnitřních prostor objektu Tržiště 18"

Rekonstrukce komunikace v ul. Kolínská, Kolín-Sendražice - PD a AD

 23.11.2017

Předmětem je vypracování projektové dokumentace a zajištění inženýrské činnosti na rekonstrukci části místní komunikace v ulici Kolínská, Kolín-Sendražice.