Rychlý kontakt: +420 775 914 614

Novinky

Chodovský hřbitov, ul. Lečkova – servisní objekt

 26.11.2020

Pro MČ Prahu 11 zpracováváme projektovou dokumentaci na stavební úpravu servisního objektu Chodovského Hřbitova, ul. Lečkova. Jedná se o zaměření objektu, zakreslení stávajícího stavu a stavební úpravy spočívající zejm. v následujícím…

Revitalizace části areálu bývalého pivovaru Eggenberg

 16.11.2020

Od prosince tohoto roku se budeme podílet na projektu „Revitalizace části areálu bývalého pivovaru Eggenberg v Českém Krumlově“, který je realizován v rámci Integrovaného regionálního operačního programu. Předmětem plnění veřejné zakázky jsou služby…

Snížení energetické náročnosti budov SPŠS Mělník

 31.10.2020

Pro SPŠS budeme vykonávat činnosti spojené jak s TDS, tak i KOOBOZP pro projekt Snížení energetické náročnosti budov SPŠS Mělník. Termín realizace této akce se předpokládá 18 měsíců.

„Letiště Benešov – zpevnění RWY a SZZ - TDI“

 30.9.2020

V září  jsme zahájili svou činnost ve spolupráci s Krajskou správou a údržbou silnic na Letišti v Benešově, kde hlavním cílem stavebních prací je zpevnění RWY a SZZ.

Městys Škvorec

 31.8.2020

Zahájili jsme spolupráci s městys Škvorec, kde předmětem naší smlouvy jsou projekční práce inženýring, výkon autorského dozoru související s opravou komunikací v rámci Městyse Škvorec. Z hlediska územního členění půjde o tato území: 1) Oprava…

Rekonstrukce fasády a střechy hotelu Solenice

 1.8.2020

V červenci byly ukončeny stavební práce a tím i naše činnost TDS a KOOBOZP v hotelu v Solenicích. Během stavby došlo k pár situacím, které vyžadovali drobné změny, ale i přesto se podařilo stavbu zdárně dokončit.

Technický dozor nad prováděním staveb pro MČ Prahu 5

 30.6.2020

Na základě uzavření rámcové smlouvy zahajujeme naši činnost technického dozoru stavebníka a související pomoci na plánovaných stavebních akcích MČ P 5.

Investiční stavby PPD, a.s.

 25.5.2020

Dne 06.05.2020 jsme s PPD, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská a.s. podepsali rámcovou smlouvu na 3 roky na výkon koordinátora BOZP na přibližně 60 investičních akcí. Veškeré akce jsou plánované na území hl. m. Prahy a přilehlých obcích.

Objekty č.p. 8, č.p. 9 a č.p. 10 – oprava fasád a střech

 30.4.2020

Správě pražského hradu budeme poskytovat spolupráci ve funkci koordinátora BOZP. Předmětem stavební akce je celková oprava vnějšího pláště, oprava střech včetně klempířských prvků, oprava zámečnických a kamenných prvků, oprava výplní otvorů, osazení…

ZŠ a SŠ Waldorfská, P 4 – rekonstrukce atria

 31.3.2020

Pro Magistrát hlavního města Prahy zajišťujeme inženýrské činnosti k akci Základní škola a střední škola Waldorfská, P 4 – rekonstrukce atria. Zahájení této akce je naplánováno na závěr dubna.