Novinky

Administrace VŘ na stavební práce

 7.1.2019

Pro obec Lešany budeme zajišťovat organizaci výběrového řízení.

ZŠ Waldorfská, obj. Mezi Rolemi 34/8, Praha 5 – Jinonice – provedení nového pavilonu

 4.1.2019

Uzavřeli jsme smlouvu s Městskou částí Prahy 5 na výkon technického dozoru investora na stavbě v rámci veřejné zakázky „ZŠ Waldorfská, obj. Mezi Rolemi 34/8, Praha 5 – Jinonice – provedení nového pavilonu“.

Zateplení úřadu - Praha 11, Ocelíkova

 18.12.2018

Vyhráli jsme soutěž o akci „Projektová dokumentace na zateplení objektu úřadu Ocelíkova 672, Praha 11“

PRAŽSKÝ HRAD

 17.12.2018

Vyhráli jsme veřejnou soutěž, kde naším závazkem je zpracování kompletní projektové dokumentace k akcím „Císařská konírna – rekonstrukce pokladny“ a „Jízdárna PH – rekonstrukce pokladny“ a poskytnutí služeb souvisejících se zpracovanými…

Rekonstrukce kulturního domu Milovice

 14.12.2018

Byla podepsána smlouva mezi Městem Milovice a naší společností. Předmětem smlouvy je zajištění služeb technického dozoru investora při realizaci akce „Rekonstrukce kulturního domu Milovice“

Hasičská zbrojnice v Bakově

 12.12.2018

Zahájili jsme práce na přípravě projektové dokumentace Hasičské zbrojnice v Bakově.

SOŠ, SOU Kladno - Rozvoj infrastruktury pro výuku technických oborů

 10.12.2018

Vyhráli jsme veřejnou soutěž, kde předmětem smlouvy je zajištění služeb technického dozoru a výkon koordinátora BOZP.

Zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby (DPS) a výkon autorského dozoru v rámci projektu Rekonstrukce objektu bývalé základní školy J. A. Komenského v Kutné Hoře

 16.11.2018

Probíhají přípravné práce na zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby v rámci projektu Rekonstrukce objektu bývalé ZŠ J.A. Komenského v Kutné Hoře.

Revitalizace části areálu bývalého pivovaru Eggenberg

 12.11.2018

Pro společnost Český Krumlov a.s. zajišťujeme činnost technického dozoru investora při realizaci stavby v rámci projektu Revitalizace části areálu bývalého pivovaru Eggenberg v Českém Krumlově. 

HASIČSKÁ ZBROJNICE BOHÚŇOVA 1341/3, PRAHA 11

 9.11.2018

Výkon technického dozoru investora na stavbě a činnost koordinátora BOZP pro rekonstrukci objektu Hasičská zbrojnice