AMU - Generální rekonstrukce ubytovacích prostor objektu Tržiště 18 - TDI a BOZP

24.11.2017

Lenka Tučková

Zajištění výkonu technického dozoru  a koordinátora BOZP na akci "Rekonstrukce části vnitřních prostor objektu Tržiště 18"