BOZP při stavebních úpravách objektu Pražské plynárny

23.1.2018

Lenka Tučková

Od března nás čeká provádění kontrol bezpečnosti a ochrany zdraví při práci při stavebních úpravách v objektu Pražské plynárenské, a.s.