Rychlý kontakt: +420 775 914 614

Chodovský hřbitov, ul. Lečkova – servisní objekt

26.11.2020

Kateřina Tuláčková

Pro MČ Prahu 11 zpracováváme projektovou dokumentaci na stavební úpravu servisního objektu Chodovského Hřbitova, ul. Lečkova. Jedná se o zaměření objektu, zakreslení stávajícího stavu a stavební úpravy spočívající zejm. v následujícím: výměna oken, návrh nové dispozice toalet pro návštěvníky s bezbariérovým přístupem, 
změna stávající dispozice prostor pro údržbu, průzkum stávající kanalizace – kamerové zkouška a její vyhodnocení, 
oprava fasády, stavební úpravy.