Činnost koordinátora BOZP při rekonstrukci menzy pro Univerzitu Karlovu

11.7.2017

Lenka Tučková

Pro Univerzitu Karlovu vykonáváme činnost koordinátora BOZP při rekonstrukci objektu menzy.