HASIČSKÁ ZBROJNICE BOHÚŇOVA 1341/3, PRAHA 11

9.11.2018

Veronika Marvalová

Výkon technického dozoru investora na stavbě a činnost koordinátora BOZP pro rekonstrukci objektu Hasičská zbrojnice