MČ Praha Ďáblice - oprava chodníku u školky - PD

11.4.2018

Lenka Tučková

Pro Městskou část Praha Ďáblice provádíme projekční práce na akci "Oprava chodníku u školky".