Praha 11 - Regenerace objektů Hviezdoslavova - TDI

14.3.2018

Lenka Tučková

Provádíme technický dozor investora na akci „Regenerace objektů Hviezdoslavova č. p. 519 a 520, Praha 11".