Rekonstrukce kanalizační stoky v Kolíně v ul. K Raškovci - PD

11.1.2018

Lenka Tučková

Realizujeme projektovou dokumentaci na rekonstrukci části kanalizační stoky CHVI a rekonstrukci povrchu místní komunikace v ulici K Raškovci v Kolíně V, na pozemku parc.č. 2841, 2844/5, 2844/2, 703/7 v k. ú. a obci Kolín, dle zákona č. 1254/2001 Sb., dále jen vodního zákona