Studie proveditelnosti na parkovací dům Neratovice

26.2.2019

Kateřina Tuláčková

S Městským úřadem Neratovice jsme podepsali Smlouvu ohledně Studie proveditelnosti na parkovací dům, předmětem této Smlouvy je odhad nákladů, jak pro výstavbu, tak pro provoz, dále zjištění potřebnosti a využitelnosti blízkého sídliště či poskytnutí rezidentních stání, možnost existence parkoviště P+R, aj.