SVJ Přecechtělova - Rekonstrukce bytových jader – TDI

27.11.2017

Lenka Tučková

Pro Společenství vlastníků jednotek Velká Ohrada budeme provádět technický dozor při rekonstrukci bytových jader.