Technický dozor nad prováděním staveb pro MČ Praha 5

20.11.2019

Kateřina Tuláčková

V rámci výběrového řízení na uzavření rámcové smlouvy s MČ Praha 5 jsme se dostali do úzkého výběru skupiny dodavatelů. Konkrétně se jedná o podepsanou dohodu, kde budou účastníkům zadávany dílčí zakázky na základě minitenderů na služby spočívající v provádění stavebního dozoru na stavbách zadavatele včetně související technické pomoci, a to dle aktuálních potřeb zadavatele. Smlouva je uzavřena na 48 měsíců.