Výběrové řízení na nákup recyklačního systému pro recyklaci použitého abraziva

16.3.2018

Lenka Tučková

Provádíme administraci veřejné zakázky dle Pravidel pro výběr dodavatelů OPPIK na pořízení inovativní recyklační linky pro zpracování průmyslových odpadů.