Vybudování Přátelské zahrady na Praze 4

31.10.2019

Kateřina Tuláčková

Přátelská zahrada se bude nacházet mezi ulicemi V Křovinách a Gončarenkova na pozemcích parc. č. 358, 373, 2903 a části pozemků 287/1 a 287/2, Praha 4, k.ú. Braník. Má sloužit účelům ZŠ a veřejnosti. Naše firma bude během provádění stavby zajišťovat řádný technický dozor investora.