Zpracování projektové dokumentace ZŠ Mikulova 1594, úprava gastroprostoru, výdeje

18.4.2019

Kateřina Tuláčková

Vyhrali jsme další zakázku pro Městskou část Prahy 11.
Předmětem plnění této akce zvané" Zpracování projektové dokumentace ZŠ Mikulova 1594, úprava gastroprostoru, výdeje" je vypracování projektové dokumentace v jednostupňovém projektu, který bude sloužit následně pro výběr zhotovitele jako zadávací dokumentace a současně jako projekt pro realizaci stavby.
Po dokončení této fáze a vyčkání na výběr projektanta budeme moci představit kombinaci našich služeb, neboť pro tuto zakázku budeme během celé realizace zajišťovat autorský dozor projektanta.