ZŠ Waldorfská, obj. Mezi Rolemi 34/8, Praha 5 – Jinonice – provedení nového pavilonu

4.1.2019

Veronika Marvalová

Uzavřeli jsme smlouvu s Městskou částí Prahy 5 na výkon technického dozoru investora na stavbě v rámci veřejné zakázky „ZŠ Waldorfská, obj. Mezi Rolemi 34/8, Praha 5 – Jinonice – provedení nového pavilonu“.