Rychlý kontakt: +420 775 914 614

Politika integrovaného systému řízení 

Naším cílem je poskytovat zákazníkům odborné služby v oblasti investiční
výstavby na nejvyšší úrovni a pomoci jim realizovat své vize v požadovaném
čase, kvalitě a za oboustranně výhodných podmínek.

Naší hlavní zásadou je dosahovat takové úrovně kvality služeb, která trvale
splňuje nebo převyšuje očekávání našich zákazníků díky následující filosofii:

  • neustálé zlepšování efektivity našeho IMS pomocí pravidelného přehodnocování současné politiky a jejích cílů,
  • zajištění efektivní komunikace mezi zákazníkem, zaměstnanci a ostatními účastníky obchodního procesu,
  • zaměstnávání nejlepších lidí v oboru, plné využití jejich kvalifikace a výrazná motivace v případě dobře odvedené práce a dosažení úspor bez ztráty kvality,
  • vytvoření a řízení procesů na nejvyšší úrovni tak, jak je popsáno v IMS,
  • navazování a udržování spolupráce s portfoliem prověřených dodavatelů,
  • důsledné dodržování požadavků všech právních norem (zákony, vyhlášky, nařízení) na ochranu životního prostředí a zdraví při práci v souvislosti s činností společnosti,
  • ekologický provoz předcházející vzniku odpadů, jejich důsledné třídění, recyklace a minimalizace ukládání na skládce,
  • snižování rizika vzniku pracovních úrazů preventivními opatřeními.