AMU - Generální rekonstrukce a oprava objektu Tržiště 20, Praha 1

Klient: AMU
Činnost: Výkon koordinátora BOZP

Pro Akademii múzických umění jsme prováděli dozor BOZP při generální rekonstrukci a opravě objektu Tržiště 20 na Praze 1. Místo plnění, tedy měšťanský dům U bílého jelena, Tržiště č. 20 je památkov