Rychlý kontakt: +420 775 914 614

VD ORLÍK – Zabezpečení VD před účinky velkých vod

Klient: Povodí Vltavy, státní podnik
Činnost: Výkon koordinátora BOZP