TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA na akci „Regenerace parku Křtinská, Mejstříkova, K Milíčovu, Praha 11“

Klient: MČ Praha 11
Činnost: Inženýrská činnost