Výkon technického dozoru investora na stavbě - Regenerace parku Křtinská

Klient: Městská část Praha 11
Činnost: Inženýrská činnost