Zajištění služeb koordinátora BOZP pro zakázku "Stavební úpravy objektu Horáčková 1096/3 pro azylový dům a chráněné bydlení

Klient: Městská část Praha 4
Činnost: Výkon koordinátora BOZP