Zajištění služeb technického dozoru a koordinátora BOZP pro akci "ZŠ CAMPANUS, přístavba sportovní haly"

Klient: Městská část Praha 11
Činnost: Inženýrská činnost