Generální rekonstrukce studia FAMU

Klient: Akademie múzických umění v Praze
Činnost: Výkon koordinátora BOZP