Zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby (DPS) v rámci projektu rekonstrukce objektu bývalé základní školy J. A. Komenského v Kutné Hoře

Klient: Městská knihovna Kutná Hora, příspěvková organizace
Činnost: Inženýrská činnost