Rychlý kontakt: +420 775 914 614

UK – FHS – Rekonstrukce objektu menzy 17. listopadu

Klient: Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií
Činnost: Výkon koordinátora BOZP