Obytny soubor Kaskády u Botiče - koordinátor BOZP

Klient: GEOSAN FI s.r.o.
Činnost: Výkon koordinátora BOZP