Propojeni kanalizačních stok ul. Vrchlického, Praha 5

Klient: PVS a.s.
Činnost: Výkon koordinátora BOZP