Klient: Městská část Praha 11
Zakázka: Rekonstrukce Hasičské zbrojnice Bohúňova 1341/3, Praha 11
Činnost: Výkon koordinátora BOZP
Klient: Městská knihovna Kutná Hora, příspěvková organizace
Zakázka: Zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby (DPS) v rámci projektu rekonstrukce objektu bývalé základní školy J. A. Komenského v Kutné Hoře
Činnost: Inženýrská činnost
Klient: GEOSAN DEVELOPMENT s.r.o.
Zakázka: Stavba Element Letňany
Činnost: Výkon koordinátora BOZP
Klient: Domov pro osoby se zdravotním postižením Sulická
Zakázka: Nástavba stávajícího objektu a stavební úpravy - zřízení oddělení paliativní péče v DOZP Sulická
Činnost: Výkon koordinátora BOZP