Klient: Pražská plynárenská a.s.
Zakázka: Stavební úpravy objektu č. 8 v areálu Pražské plynárenské, a.s.
Činnost: Výkon koordinátora BOZP
Klient: MČ Praha 11
Zakázka: TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA na akci „Regenerace parku Křtinská, Mejstříkova, K Milíčovu, Praha 11“
Činnost: Inženýrská činnost
Klient: Město Brandýs nad Labem – Stará Boleslav
Zakázka: Parkovací dům P+R v Brandýse nad Labem
Činnost: Projekční činnost
Klient: Povodí Vltavy, státní podnik
Zakázka: VD ORLÍK – Zabezpečení VD před účinky velkých vod
Činnost: Výkon koordinátora BOZP