Klient: Obec Šestajovice
Zakázka: Rekonstrukce a nástavba ZS - TDI a BOZP
Činnost: Výkon koordinátora BOZP
Klient: Úřad vlády
Zakázka: Organizační zajištění VZ a právní poradenství
Činnost: Organizace výběrového řízení
Klient: Akademie věd
Zakázka: Ustav fyziky atmosféry - ionosférická laboratoř Panská Ves
Činnost: Organizace výběrového řízení
Klient: Obec Broumy
Zakázka: Výběr dodavatele na dodávky zařízení a strojního vybavení
Činnost: Organizace výběrového řízení