Klient: PVS a.s.
Zakázka: Rekonstrukce kanalizace a vodovodu - Ke Karlovu, Praha - koordinátor BOZP
Činnost: Výkon koordinátora BOZP
Klient: Investiční a rozvojová Praha 3 a.s.
Zakázka: Roháčova 24,26 - DPS - TZB - koordinátor BOZP
Činnost: Výkon koordinátora BOZP
Klient: PVS a.s.
Zakázka: Rekonstrukce CSOV, ul. Lačnovská, Praha 17 - 1. etapa - koordinátor BOZP
Činnost: Výkon koordinátora BOZP
Klient: GEOSAN FI s.r.o.
Zakázka: Obytny soubor Kaskády u Botiče - koordinátor BOZP
Činnost: Výkon koordinátora BOZP