Klient: MRAMORKA, s.r.o.
Zakázka: Obytný soubor, Praha 5 Slivenec - Na Stěpánce - III. etapa - BOZP
Činnost: Výkon koordinátora BOZP
Klient: GEOSAN FI s.r.o.
Zakázka: Obytny soubor Kaskády u Botiče
Činnost: Inženýrská činnost
Klient: Ing. Lubomír Rosenberg
Zakázka: Pražská plynárenská - klimatizace objektu 19
Činnost: Projekční činnost
Klient: Investiční a rozvojová Praha 3 a.s.
Zakázka: Vybudování střešní nástavby Olšanská 7 - BOZP
Činnost: Výkon koordinátora BOZP