Klient: Akademie múzických umění v Praze
Zakázka: Generální rekonstrukce studia FAMU
Činnost: Výkon koordinátora BOZP
Klient: město Kolín
Zakázka: Zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci kanalizační stoky AII v ul. Horského, Kolín
Činnost: Inženýrská činnost
Klient: Městská část Praha 11
Zakázka: Projektová dokumentace na zateplení objektu úřadu Ocelíkova 672, Praha 11
Činnost: Inženýrská činnost
Klient: Městská část Praha 11
Zakázka: Zajištění služeb technického dozoru a koordinátora BOZP pro akci "ZŠ CAMPANUS, přístavba sportovní haly"
Činnost: Inženýrská činnost