Klient: Městská část Praha 4
Zakázka: Zajištění služeb koordinátora BOZP pro zakázku "Stavební úpravy objektu Horáčková 1096/3 pro azylový dům a chráněné bydlení
Činnost: Výkon koordinátora BOZP
Klient: Městská část Praha 11
Zakázka: Výkon technického dozoru investora na stavbě a činnost koordinátora BOZP pro akci "Revitalizace vnitrobloku Stříbrského, Cyprichova, Sulanského parc.
Činnost: Inženýrská činnost
Klient: Městská část Praha 11
Zakázka: Výkon technického dozoru investora na stavbě - Regenerace parku Křtinská
Činnost: Inženýrská činnost
Klient: Společenství vlastníků jednotek domu Na Petřinách 1896/31
Zakázka: Činnost technického dozoru stavby a výkon koordinátora BOZP
Činnost: Inženýrská činnost