Klient: MČ Praha 11
Zakázka: TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA na akci „Regenerace parku Křtinská, Mejstříkova, K Milíčovu, Praha 11“
Činnost: Inženýrská činnost
Klient: Město Brandýs nad Labem – Stará Boleslav
Zakázka: Parkovací dům P+R v Brandýse nad Labem
Činnost: Projekční činnost
Klient: Povodí Vltavy, státní podnik
Zakázka: VD ORLÍK – Zabezpečení VD před účinky velkých vod
Činnost: Výkon koordinátora BOZP
Klient: Zoologická zahrada hl. m. Prahy
Zakázka: Výkon funkce koordinátora BOZP na stavbě - rekonstrukce a dostavba restaurace Gaston
Činnost: Výkon koordinátora BOZP
POPIS:

Výkon koordinátora BOZP při rekonstrukci a dostavbě restaurace Gaston.

Vizualizace: @ G.L. Architekti s.r.o.