Klient: Městská část Praha 11
Zakázka: Rekonstrukce Hasičské zbrojnice Bohúňova 1341/3, Praha 11
Činnost: Výkon koordinátora BOZP
Klient: GEOSAN DEVELOPMENT s.r.o.
Zakázka: Stavba Element Letňany
Činnost: Výkon koordinátora BOZP
Klient: Domov pro osoby se zdravotním postižením Sulická
Zakázka: Nástavba stávajícího objektu a stavební úpravy - zřízení oddělení paliativní péče v DOZP Sulická
Činnost: Výkon koordinátora BOZP
Klient: Akademie múzických umění v Praze
Zakázka: Generální rekonstrukce studia FAMU
Činnost: Výkon koordinátora BOZP