Klient: Městská část Praha 4
Zakázka: Zajištění služeb koordinátora BOZP pro zakázku "Stavební úpravy objektu Horáčková 1096/3 pro azylový dům a chráněné bydlení
Činnost: Výkon koordinátora BOZP
Klient: GEOSAN Liberty s.r.o.
Zakázka: Liberty Building - II. Etapa
Činnost: Výkon koordinátora BOZP
Klient: Městská část Praha - Ďáblice
Zakázka: Obecní dům Ďáblice
Činnost: Výkon koordinátora BOZP
Klient: Pražská plynárenská a.s.
Zakázka: Stavební úpravy objektu č. 8 v areálu Pražské plynárenské, a.s.
Činnost: Výkon koordinátora BOZP