Klient: AMU
Zakázka: AMU - Generální rekonstrukce a oprava objektu Tržiště 20, Praha 1
Činnost: Výkon koordinátora BOZP
POPIS:

Pro Akademii múzických umění jsme prováděli dozor BOZP při generální rekonstrukci a opravě objektu Tržiště 20 na Praze 1. Místo plnění, tedy měšťanský dům U bílého jelena, Tržiště č. 20 je památkov

Klient: Město Slaný
Zakázka: Rekonstrukce místní komunikace, Ouvalova ulice Slaný, úsek kruhový objezd - BUS
Činnost: Výkon koordinátora BOZP
Klient: Obec Šestajovice
Zakázka: Rekonstrukce a nástavba ZS - TDI a BOZP
Činnost: Výkon koordinátora BOZP
Klient: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Zakázka: TDI a BOZP při opravě sociálních zařízení
Činnost: Výkon koordinátora BOZP