Klient: PVS a.s.
Zakázka: Rekonstrukce CSOV, ul. Lačnovská, Praha 17 - 1. etapa - koordinátor BOZP
Činnost: Výkon koordinátora BOZP
Klient: GEOSAN FI s.r.o.
Zakázka: Obytny soubor Kaskády u Botiče - koordinátor BOZP
Činnost: Výkon koordinátora BOZP
Klient: MRAMORKA, s.r.o.
Zakázka: Obytný soubor, Praha 5 Slivenec - Na Stěpánce - III. etapa - BOZP
Činnost: Výkon koordinátora BOZP
Klient: Investiční a rozvojová Praha 3 a.s.
Zakázka: Vybudování střešní nástavby Olšanská 7 - BOZP
Činnost: Výkon koordinátora BOZP