Klient: GEOSAN DEVELOPMENT s.r.o.
Zakázka: Stavba Element Letňany
Činnost: Výkon koordinátora BOZP
Klient: Městská část Praha 4
Zakázka: Zajištění služeb koordinátora BOZP pro zakázku "Stavební úpravy objektu Horáčková 1096/3 pro azylový dům a chráněné bydlení
Činnost: Výkon koordinátora BOZP
Klient: GEOSAN Liberty s.r.o.
Zakázka: Liberty Building - II. Etapa
Činnost: Výkon koordinátora BOZP
Klient: GEOSAN THETA s.ro.
Zakázka: Liberty Building - I. etapa - BOZP
Činnost: Výkon koordinátora BOZP