Klient: Městská knihovna Kutná Hora, příspěvková organizace
Zakázka: Zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby (DPS) v rámci projektu rekonstrukce objektu bývalé základní školy J. A. Komenského v Kutné Hoře
Činnost: Inženýrská činnost
Klient: Domov pro osoby se zdravotním postižením Sulická
Zakázka: Nástavba stávajícího objektu a stavební úpravy - zřízení oddělení paliativní péče v DOZP Sulická
Činnost: Výkon koordinátora BOZP
Klient: Pražská plynárenská a.s.
Zakázka: Stavební úpravy objektu č. 8 v areálu Pražské plynárenské, a.s.
Činnost: Výkon koordinátora BOZP
Klient: Pražská plynárenská Správa majetku
Zakázka: Pražská plynárenská Správa majetku - Celková rekonstrukce objektu č. 4 v areálu PP - BOZP
Činnost: Výkon koordinátora BOZP