Klient: MČ Praha 11
Zakázka: Rekonstrukce stěny chodovského hřbitova
Činnost: Inženýrská činnost
Klient: AMU
Zakázka: AMU - Generální rekonstrukce a oprava objektu Tržiště 20, Praha 1
Činnost: Výkon koordinátora BOZP
POPIS:

Pro Akademii múzických umění jsme prováděli dozor BOZP při generální rekonstrukci a opravě objektu Tržiště 20 na Praze 1. Místo plnění, tedy měšťanský dům U bílého jelena, Tržiště č. 20 je památkov

Klient: Správa logistického zabezpečení Policejního Prezidia
Zakázka: Vypracování projektové dokumentace pro Policejní Prezidium
Činnost: Projekční činnost
Klient: Město Slaný
Zakázka: Revitalizace historického jádra města Slaný - Husova ulice
Činnost: Inženýrská činnost