Klient: Městská část Praha 11
Zakázka: Projektová dokumentace na zateplení objektu úřadu Ocelíkova 672, Praha 11
Činnost: Inženýrská činnost
Klient: Městská část Praha 11
Zakázka: Zajištění služeb technického dozoru a koordinátora BOZP pro akci "ZŠ CAMPANUS, přístavba sportovní haly"
Činnost: Inženýrská činnost
Klient: Městská část Praha 11
Zakázka: Výkon technického dozoru investora na stavbě a činnost koordinátora BOZP pro akci "Revitalizace vnitrobloku Stříbrského, Cyprichova, Sulanského parc.
Činnost: Inženýrská činnost
Klient: Městská část Praha 11
Zakázka: Výkon technického dozoru investora na stavbě - Regenerace parku Křtinská
Činnost: Inženýrská činnost