Klient: Město Slaný
Zakázka: Rekonstrukce místní komunikace, Ouvalova ulice Slaný, úsek kruhový objezd - BUS
Činnost: Výkon koordinátora BOZP
Klient: Povodí Vltavy
Zakázka: Protipovodnová opatření na Litavce - I. etapa - BOZP
Činnost: Výkon koordinátora BOZP