Klient: město Kolín
Zakázka: Zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci kanalizační stoky AII v ul. Horského, Kolín
Činnost: Inženýrská činnost
Klient: PVS
Zakázka: SZNR - CSOV Lnářská - čerpadla, rozvaděče NN, telemetrie - TDI
Činnost: Inženýrská činnost
POPIS:

výkon inženýrské činnosti – technického dozoru investora v rámci stavební zakázky připravované Pražskou vodohospodářskou společností a.s. pod názvem "SZNR - ČSOV Lnářská - čerpadla, rozvaděče

Klient: PVS
Zakázka: CSOV Zličín II (Mistřínská) - čerpadla, rozvaděče NN, telemetrie - TDI
Činnost: Inženýrská činnost
POPIS:

Technický dozor investora v rámci stavební zakázky připravované Pražskou vodohospodářskou společností a.s. pod názvem „CSOV Zličín II (Mistřínská) - čerpadla, rozvaděče NN, telemetri