Klient: Povodí Vltavy, státní podnik
Zakázka: VD ORLÍK – Zabezpečení VD před účinky velkých vod
Činnost: Výkon koordinátora BOZP
Klient: PVS a.s.
Zakázka: Propojeni kanalizačních stok ul. Vrchlického, Praha 5
Činnost: Výkon koordinátora BOZP
Klient: PVS a.s.
Zakázka: Rekonstrukce kanalizace a vodovodu - Ke Karlovu, Praha - koordinátor BOZP
Činnost: Výkon koordinátora BOZP
Klient: PVS a.s.
Zakázka: Rekonstrukce CSOV, ul. Lačnovská, Praha 17 - 1. etapa - koordinátor BOZP
Činnost: Výkon koordinátora BOZP