Klient: DAMU
Zakázka: Dispoziční úpravy parteru DAMU - I. etapa
Činnost: Inženýrská činnost
Klient: Investiční a rozvojová Praha 3 a.s
Zakázka: Regenerace panelových domů v ul. Lupáčova, Praha 3
Činnost: Inženýrská činnost
Klient: Národní muzeum
Zakázka: Rekonstrukce fasády Náprstkova muzea, Praha 1
Činnost: Inženýrská činnost
Klient: MRAMORKA, s.r.o.
Zakázka: Obytný soubor Na Stěpánce - II. etapa, Praha 5 - Slivenec
Činnost: Výkon koordinátora BOZP