Klient: Povodí Vltavy
Zakázka: Protipovodnová opatření na Litavce - I. etapa - BOZP
Činnost: Výkon koordinátora BOZP
Klient: GEOSAN OMIKRON a.s.
Zakázka: Obytny soubor Kaskády u Botiče - II. etapa - BOZP
Činnost: Výkon koordinátora BOZP
Klient: PVS a.s.
Zakázka: Propojeni kanalizačních stok ul. Vrchlického, Praha 5
Činnost: Výkon koordinátora BOZP
Klient: PVS a.s.
Zakázka: Rekonstrukce kanalizace a vodovodu - Ke Karlovu, Praha - koordinátor BOZP
Činnost: Výkon koordinátora BOZP