Klient: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Zakázka: TDI a BOZP při opravě sociálních zařízení
Činnost: Výkon koordinátora BOZP
Klient: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Zakázka: TDI a BOZP při opravě sociálních zařízení
Činnost: Inženýrská činnost
Klient: AXANT a.s.
Zakázka: Muzeum voskových figurín - TDI
Činnost: Inženýrská činnost
Klient: PVS
Zakázka: Organizace výběrových řízení
Činnost: Organizace výběrového řízení